Katedra za mlekarstvo

Diplomske, magistrske in doktorske naloge

DOKTORSKE DISERTACIJE

 • MAVRIČ, Anja. Vpliv seva Lactobacillus gasseri K7 in njegovih bakteriocinov na črevesno barierno funkcijo in vnetni odziv in vitro : doktorska disertacija = Influence of the Lactobacillus gasseri K7 strain and its bacteriocins on intestinal barrier function and immune response in vitro : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 • VARDJAN, Tinkara. Proučevanje funkcionalnih učinkov kefiranogenih laktobacilov in kefirana : doktorska disertacija = Study of functional effects of kefiran producing lactobacilli and kefiran : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 • BOLTAR, Iva. Oblikovanje in vrednotenje arome Nanoškega sira - od krme do sira : doktorska disertacija (področje živilstva) = Formation and evaluation of aroma profile of Nanos cheese - from the feed to the cheese : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 • ŠEME, Helena. Odziv izbranih sevov Lactobacillus plantarum na kislo okolje in stacionarno fazo rasti : doktorska disertacija = Response of selected Lactobacillus plantarum strains to acidic environment and to stationary growth phase : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 • ČITAR, Manuela. Proučevanje in vitro probiotičnega delovanja izolatov Lactobacillus z vidika vzdrževanja zaščitne funkcije črevesne stene : doktorska disertacija = In vitro study of probiotic activity of Lactobacillus isolates in the aspect of maintaining the protective role of the intestinal wall : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 • TREVEN, Primož. Vpliv probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka : doktorska disertacija = Influence of probiotics on mammary gland and milk microbiota : doctoral dissertation. Ljubljana, 2014.
 • TRMČIĆ, Aljoša. Detection of lactic acid bacteria bacteriocins' genes and their expression in cheese : doctoral dissertation = Odkrivanje genov za bakteriocine mlečnokislinskih bakterij in njihovo izražanje v siru : doktorska disertacija. Ljubljana, 2011.
 • TOMPA, Gorazd. ACE-inhibitorni in imunomodulatorni peptidi v mleku, fermentiranem z Lactobacillus helveticus BGRA43 : doktorska disertacija s področja živilstva = ACE-inhibitory and immunomodulatory peptides from milk fermented with Lactobacillus helveticus BGRA43 : doctoral dissertation. Ljubljana, 2010.
 • HACIN, Biljana. Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora : doktorska disertacija = Mechanisms of probiotic action of selected lactobacilli of human and animal origin : doctoral thesis. Ljubljana, 2010.

DIPLOMSKA DELA

 • KOCJAN, Janja. Selektivnost gojišč za ugotavljanje števila laktobacilov v probiotičnih izdelkih : diplomsko delo, univerzitetni študij = Media selectivity for the enumeration of lactobacilli in probiotic products : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2015.
 • GLUHAR POTOČAR, Petra. Vpliv različnih dejavnikov na pojavnost alergij pri dojenih otrocih : diplomsko delo, univerzitetni študij = The incidence of allergies in breastfed infants in relation to different factors : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2014.
 • ŠPALIR, Barbara. Kakovost mleka iz mlekomatov : diplomsko delo : univerzitetni študij = Quality of milk vending machines : graduation thesis : university studies. Ljubljana, 2013.
 • GROHAR, Eva. Kemijske in mikrobiološke značilnosti atohtonih slovenskih ovčjih sirov : diplomsko delo, univerzitetni študij = Chemical and microbiological characteristics of autochthonous Slovenian sheep`s milk cheeses : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2013.
 • RUNTIČ, Urša. Obstojnost vakuumsko pakirnega kuhanega sira : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Stability of vacuum-packed cooked cheese : graduation thesis : higher professional studies. Ljubljana, 2013.
 • ZANOŠKAR, Polona. Opis fizioloških lastnosti seva Bifidobacterium breve IM 386 : diplomsko delo, univerzitetni študij = Physiological properties of Bifidobacterium breve IM 386 : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2013.
 • RUSJAN, Petra. Primernost sistema FOODLAB za analize mleka in mlečnih izdelkov : diplomsko delo, univerzitetni študij = Suitability of FOODLAB system for analysis of milk and dairy products : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2013.
 • PAVELJŠEK, Diana. Identifikacija in primerjava vrst mlečnokislinskih bakterij v tradicionalnih ovčjih sirih s področja zahodnega Balkana : diplomsko delo, univerzitetni študij = Identification and comparison of lactic acid bacteria species from traditional ewes`cheeses frow western Balkan region : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2012.
 • KRIŽANEC, Jana. Ocenjevanje čistosti delovnih površin v šolski kuhinji z merjenjem ATP-bioluminiscence in mikrobiološkimi preiskavami : diplomsko delo, univerzitetni študij = Evaluation of surface cleanliness in a school kitchen by measuring ATP bioluminiscence and microbiological analysis : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2012.
 • ŽGUR, Uroš. Preskus učinkovitosti nove starterske kulture za tradicionalni sir tolminc : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Efficiency testing of new tailor-made starter culture used for production of traditional cheese tolminc : graduation thesis : higher professional studies. Ljubljana, 2012.
 • PREŠA, Urška. Tehnologija izdelave kuhanega sira : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Technology of cooked cheese production : graduation thesis : higher professional studies. Ljubljana, 2012.
 • KOTAR, Špela. Tehnološki postopek izdelave kajmaka : diplomsko delo, univerzitetni študij = Technological procedure of kajmak production : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2012.
 • PRIMOŽIČ, Maja. Vpliv uživanja antibiotikov v kombinaciji s probiotičnim pripravkom na mikrobiološko sestavo blata odraslih : diplomsko delo, univerzitetni študij = Influence of antibiotic therapy in comnination with probiotics on faecal microbiota of adults : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2012.
 • TUŠAR, Tina. Ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk v klavnici in pakirnici piščančjega mesa in izdelkov : diplomsko delo, univerzitetni študij = Critical control points in poultry slaughterhouse and packaging room : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2011.
 • DEBEVC, Laura. Opis posebnih značilnosti slovenskih tradicionalnih sirov in določanje ACE-inhibitornih peptidov v siru tolminc in bovškem siru : diplomsko delo : univerzitetni študij = Description of the specific characteristics of Slovenian traditional cheeses and detection of ACE-inhibitory peptides in the Tolminc and Bovški cheeses : graduation thesis : university studies. Ljubljana, 2011.
 • FURLIČ, Marina. Sestava in posebnosti kobiljega mleka : diplomsko delo, univerzitetni študij = Composition and specifics of mare milk : graduation thesis, university studies. Ljubljana, 2011.
 • NOVAK, Nina. Mikrobiološka kakovost mleka iz mlekomatov = Microbiological quality of milk from milk vending machines : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij : graduation thesis : higher professional studies. Ljubljana, 2011.
 • SERNEL, Tjaša. Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih na slovenskem trgu : diplomsko delo, univerzitetni študij = Assessment of labeled bacteria in probiotic food supplements available on Slovenian market : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2011.
 • ROT, Saša. Ugotavljanje prisotnosti probiotičnih bakterij Lactobacillus acidophilus in Bifidobacterium animalis ssp. lactis v blatu odraslih : diplomsko delo, univerzitetni študij = Detection of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium animalis ssp. lactis in feces of adults : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2011.
 • BANOVŠEK, Monika. Vpliv dodatka sirišča na teksturo svežega sira : diplomsko delo, univerzitetni študij = Influence of addition of rennet to the texture of fresh cheese : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2011.
 • VEHAR, Nataša. Fermentacija koncentrirane sirotke z izbranimi laktobacili, osamljenimi iz črevesne sluznice prašičev : diplomsko delo, univerzitetni študij = Fermentation of concentrated whey with selected lactobacili, isolated from pigs` intestinal mucosa : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2010.
 • CENCELJ, Sonja. Količina kalcija v mehkem siru v odvisnosti od pH vrednosti sirnine pred soljenjem : diplomsko delo, univerzitetni študij = Calcium content in soft cheese in relation to pH of curd before salting : graduation thesis, university studies. Ljubljana, 2010.
 • VUKOVAC, Šarlota. Vpliv količine soli v poltrdih sirih na razvoj starterske kulture : diplomsko delo, univerzitetni študij = Effect of salt in semi-hard cheeses on the development of starter culture : graduation thesis, university studies. Ljubljana, 2010.
 • HLADNIK, Igor. Vpliv podaljšanega skladiščenja na mikrobiološko kakovost surovega mleka : diplomsko delo, univerzitetni študij = Effect of prolonged storage on microbiological quality of raw milk : graduation thesis, university studies, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, 2010.

MAGISTRSKA DELA (bolonjski študij 2. stopnje)

 • ZABUKOVEC, Polona. Identifikacija bifidobakterij osamljenih iz črevesne sluznice otrok : magistrsko delo = Identification of bifidobacteria isolated from intestinal mucosa of children : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 11). Ljubljana, 2015
 • SNEDEC, Aleksandra. Vpliv probiotikov na maso miši in njihovih mladičev : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = The influence of probiotics on weight of mice and their offspring : M. Sc. thesis : Master Study Programmes. Ljubljana, 2015.
 • ŽERDONER, Klavdija. Mikrobiota humanega mleka : magistrsko delo = Microbiota of human milk : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Živilstvo, 3). Ljubljana, 2013.
 • RUDOLF, Špela. Tehnološki postopek izdelave pregrete smetane : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Technological procedure of overheated cream (pregreta smetana) production : M. Sc. thesis : Master Study Programmes. Ljubljana, 2013.

DIPLOMSKA DELA (bolonjski študij 1. stopnje)

 • OREL, Matevž. Glavne značilnosti tehnološkega postopka izdelave trdega ovčjega sira : diplomski projekt. Ljubljana, 2015.
 • BEVEC, Jasmina. Aditivi v mlekarstvu : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2014.
 • ZUZZI, Laura. Analogi sira : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2014.
 • POHOREC, Janja. Enterokoki v mleku in mlečnih izdelkih : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2014.
 • KOREN, Monika. Mikrobiota humanega mleka : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2014.
 • ŽEŽKO, Špela. Protimikrobni sistem mleka : diplomski seminar, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2014.
 • GARIBOVIĆ, Hilda. Tehnološki postopek mleka v prahu : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2014.
 • ZOTTER, Špela. Kumis : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2013.
 • ŠKERLJ, Teja. Tehnološki postopek kondenziranega mleka : diplomski seminar, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 144). Ljubljana: [T. Škerlj], 2013.
 • TERAŽ, Kaja. Uporaba plemenitih plesni v sirarstvu : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2013.
 • PAVLIN, Anja. Infekcije in intoksikacije z mlečnimi izdelki : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.  
 • NOVAK, Nina. Kefir : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • ŠKEDELJ, Maja. Kozje mleko : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • KUHAR, Ana. Plesni v mlekarstvu : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • GORIČAR, Saša. Prehranska vrednost mleka in mlečnih izdelkov : diplomski seminar, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • SRDAREV, Tamara. Primerjava kravjega mleka s humanim mlekom : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.  
 • BELEC, Brigita. Razlike v sestavi kolostruma in mleka : diplomski projekt. Ljubljana, 2012.
 • MRZLIKAR, Katja. Siri iz vlečenega testa : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • SKODIČ, Dejan. Tehnološki postopek izdelave jogurta z dodatkom ekstrakta smrekovih vršičkov in medu : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • GRILC, Irena. Varnost surovega mleka : patogene bakterije : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2012.
 • PECMAN, Anja. Bakteriocini mlečnokislinskih bakterij : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • ZADEL, Urška. Beljakovine mleka kot vir bioaktivnih peptidov : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • GREŠAK, Suzana. Gospodarski pomen mlekarstva : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana 2011.
 • ŠKRJANEC, Janez. Jogurt : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • ŠTERK, Miša. Laktobacili v mlekarstvu : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • GORNJAK, Ana. Mastitis in sprememba sestave mleka : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • VOJNOVIČ, Manca. Mikroorganizmi surovega mleka : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana 2011.
 • STANKOVIČ, Katja. Pridobivanje in uporaba kazeina : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • JANŽEKOVIČ, Nina. Tehnologija mehkih sirov v slanici : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2011.
 • ZIDAR, Tina. Laktozna intoleranca : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2010.
 • ZABUKOVEC, Polona. Probiotični mlečni izdelki : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2010.
 • KNEZ KNAFELJ, Andreja. Slovenski siri z geografskim poreklom : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2010.
 • ŽERDONER, Klavdija. Starterske kulture v mlekarski industriji : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2010.
 • PODOBNIK, Petra. Stranski produkti v mlekarski industriji - sirotka : diplomski seminar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, Ljubljana, 2010.