Katedra za mlekarstvo

Študijski programi

Na Oddelku za živilstvo BF sodelujemo z obveznimi in izbirnimi predmeti pri naslednjih študijskih programih:


Na Oddelku za zootehniko BF pa sodelujemo z obveznimi in izbirnimi predmeti pri naslednjih študijskih programih: