O nas

asist. dr. Petra Mohar Lorbeg

Vodja laboratorija

  asist. dr. Petra Mohar Lorbeg, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
  Habilitacija: Mlekarstvo
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 05
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Petra.Mohar@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Vodja laboratorija, ukvarja se z razvojem in uvajanjem mikrobioloških in molekularnih analiz mleka, mlečnih izdelkov in probiotičnih izdelkov. Raziskovalno sodeluje pri različnih projektih, na področju mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij: osamitev bakterij iz različnih okolij (mleko, mlečni izdelki,  materino mleko…), fenotipska in genotipska tipizacija, protimikrobno delovanje, varnost (prisotnost virulenčnih dejavnikov), občutljivost za antibiotike, proučevanje fermentacije mleka. Poleg osnovnih mikrobioloških tehnik uporablja tudi različne molekularne metode: PCR, PCR v realnem času, DGGE, RAPD. Pozna delo s celičnimi linijami, sodeluje pri vzpostavitvi modela mlečne žleze in proučevanju vezave bakterij  na celice mlečne žleze. Sodeluje pri projektih z industrijo, v katerih proučuje različne možnosti analize mlečnih izdelkov, vpliv različnih postopkov fermentacije mleka na kakovost izdelkov in možnosti izrabe sirotke. Sodeluje pri pedagoškem delu kot asistentka in delovna mentorica pri magistrskih nalogah.