O nas

asist. dr. Primož Treven

Asistent z doktoratom

  asist. dr. Primož Treven, univ. dipl. biokem.
  Habilitacija: Mlekarstvo
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 05
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Primoz.Treven@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Biokemik z doktoratom iz Bioznanosti - smer prehrana, zaposlen kot asistent (predmetov sestave mleka in kakovosti) in raziskovalec. Njegovo znanje in spretnosti, ki se jih je naučil tekom dodiplomskega in podiplomskega študija, pokrivajo različna področja, kot so: delo z različnimi celičnimi kulturami (hibridomske, epitelne, makrofagne celične linije in nezrele dendritične celice), delo z bakterijami, laboratorijskimi mišmi, in vitro 3D-modelom  črevesnega epitelija, pretočno citometrijo sklopljena s svetlobnim mikroskopom (ImagestreamX), izolacija DNK, PCR/qPCR, sestavljanje bakterijskega genoma, analiza zaporedja DNK in razvoj metod za detekcijo/kvantifikacijo bakterijskih sevov. Vodja podoktorskega projekta MAGIC - "Karakterizacija in vitro modela za študij mikrobiote mlečne žleze", ki ga financira ARRS (šifra projekta: Z3-8918) za obdobje dveh let (2017-2019).
Urednik spletne strani www.iml-pro.si.