O nas

Darja Bunčič

Tajnica

  Darja Bunčič, upravni tehnik
   Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
   Oddelek za zootehniko
   Inštitut za mlekarstvo in probiotike
   Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
   Tel.:  + 386 (0)1 320 39 11
   Fax:  +386 (0)1 721 40 74
   E-mail:  Darja.Buncic@bf.uni-lj.si