O nas

dr. Diana Paveljšek

Asistentka z doktoratom

  dr. Diana Paveljšek, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 06
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Diana.Paveljsek@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v proučevanje zaščitnega učinka izbranih probiotičnih sevov na kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Ker je zdravljenje KVČB v glavnem simptomatsko in pogosto povezano s številnimi stranskimi učinki, se intenzivno iščejo alternativne metode med katerimi pridobivajo na pomenu tudi probiotiki. K možnemu terapevtskemu delovanju probiotikov spada krepitev celičnih tesnih stikov. Tesni stiki namreč predstavljajo eno izmed prvih mehanskih obramb pred vdorom zunanjih dražljajev. Izbrani probiotični sevi pri črevesnih epitelnih celicah spodbudijo izražanje genov za proteine tesnih stikov, zaradi česar se poveča barierna funkcija črevesne sluznice. Naš namen je identificirati komponente bakterijske površine, ki so odgovorne za komunikacijo s črevesnimi epitelnimi celicami in posredno krepitev tesnih stikov.