O nas

izr.prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič

Predstojnica Katedre za mlekarstvo

  Izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič
  univ. dipl. inž. živil. tehnol.
  Habilitacija: Mlekarstvo

  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Katedra za mlekarstvo/Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 38 44
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Andreja.Canzek@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Pedagoška dejavnost/Mentorstva-somentorstva
od 2002 izvaja vaje pri vseh predmetih na Katedri za mlekarstvo, pri nekaterih predmetih z izbranimi poglavji sodeluje pri predavanjih (1. in 2. stopnja bolonjskega študija, doktorski študij Bioznanosti). Mentorica pri 1 doktorski nalogi iz gospodarstva, mentorica prvega magistrskega dela na 2. stopnji študija Znanost o živalih, mentorica 15-ih in somentorica 4-ih diplomskih del, mentorica 13-ih in somentorica 7-ih diplomskih del študija 1. stopnje, mentorica 1 diplomske naloge nagrajene s fakultetno Prešernovo nagrado ter somentorica 1 diplomske naloge nagrajene s fakultetno Prešernovo nagrado; delovna mentorica gostujočim doktorskim študentom
Raziskovalna dejavnost
20-letne izkušnje na področju proučevanja mlečnokislinskih bakterij, njihove identifikacije in klasifikacije ter protimikrobnih snovi (bakteriocini). Poglobljeno proučevanje sestave mikrobiote slovenskih tradicionalnih sirov; priprava in aplikacija po meri narejenih starterskih kultur. Izkušnje pri mikrobioloških analizah mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov, probiotičnih živil in prehranskih dopolnil. Bogate izkušnje na področju tehnoloških postopkov izdelave fermentiranih mlečnih izdelkov ter pri zaščiti in ohranjanju slovenskih tradicionalnih fermentiranih in nefermentiranih mlečnih izdelkov (pregreta smetana, trnič...).