O nas

Maja Kumar

Tehnična sodelavka

Maja Kumar, diplomirani sanitarni inženir
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Inštitut za mlekarstvo in probiotike
Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.:  + 386 (0)1 320 39 08
Fax:  +386 (0)1 721 40 74
E-mail:  Maja.Kumar@bf.uni-lj.si

Delovno področje

Fizikalno - kemijske analize surovega mleka.