O nas

Marta Berlec

Tehnična sodelavka

Marta Berlec, ing. kem. tehnol.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Inštitut za mlekarstvo in probiotike
Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.:  + 386 (0)1 320 39 92
Fax:  +386 (0)1 721 40 74
E-mail:  Marta.Berlec@bf.uni-lj.si
Osebna bibliografija

Delovno področje

Kemijsko – fizikalne  in mikrobiološke analize mleka in mlečnih izdelkov.
Skrbništvo za metode določanja maščobe v mleku, mleku v prahu, sirih in smetani.
Skrbništvo za metode določanja laktoze v mleku, smetani  in mleku v prahu.