O nas

Mojca Potočnik

Strokovna sodelavka

  Mojca Potočnik, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 10
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Mojca.Potocnik@bf.uni-lj.si

Delovno področje

Mikrobiološke preiskave mleka in mlečnih izdelkov, vode in prehranskih dopolnil
Potrjevanje prisotnosti probiotičnih mikroorganizmov z molekularno genetskimi metodami v izdelkih
Izvajanje notranjih presoj sistema vodenja kakovosti po ISO/IEC 17025:2005.