O nas

Nina Skale

Raziskovalka

  Nina Skale, mag. mikrobiol.
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 06
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Nina.Skale@bf.uni-lj.si

Delovno področje