O nas

Stanka Podkrajšek

Namestnica vodje laboratorija

  Stanka Podkrajšek, univ. dipl. ing. tehnol.
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 10
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail: Stanka.Podkrajsek@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Namestnica vodje laboratorija in vodja kakovosti.
Kemijske, fizikalne, mikrobiološke in senzorične analize mleka in mlečnih izdelkov Izvajanje izobraževanj za strokovno osebje mlekarn, organizatorje odkupa mleka idr.