O nas

Tanja Obermajer

Raziskovalka

  Tanja Obermajer, univ. dipl. biol.
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 38 46
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail: Tanja.Obermajer@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Raziskovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju mikrobiologije mlečnokislinskih in drugih bakterij: vpetost v različne projekte iz področja analiz bakterij v različnih okoljih (hrana, človeško mleko, blato, biopsije črevesne sluznice), PCR detekcija genov za bakteriocine, vpeljevanje in izvajanje molekularnih metod za bakterijsko kvantifikacijo (kvantitativni PCR), učinkovito sodelovanje z osebjem in s študenti pri snovanju eksperimentov in delu v laboratoriju, soavtor znanstvenih publikacij in poster predstavitev na domačih in mednarodnih kongresih (bibliografija Cobiss).