O nas

znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić

Predstojnica

  znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić,
  univ. dipl. inž. živil. tehnol.

  Habilitacija: Mlekarstvo
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 03
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Bojana.Bogovic@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Ukvarja se predvsem z raziskovanjem (temeljno, aplikativno, za industrijo), v manjši meri pa sodeluje tudi pri izobraževanju (mentorstva, predavanja). Od januarja 2014 je vodja raziskovalnega programa Prehrana in mikrobna ekologija prebavil (P4-0097, ARRS). Njeno raziskovalno področje obsega:
Mlečnokislinske bakterije (MKB) – identifikacija, mikrobiologija, protimikrobna aktivnost, bakteriocini, vloga pri fermentaciji: osamitev MKB iz različnih okolij (mleko, fermentirana živila, feces, črevesna sluznica…), identifikacija in tipizacija, protimikrobna aktivnost, proučevanje bakteriocinov, proučevanje razvoja mlečnokislinske mikrobiote med fermentacijo.  
Uporaba molekularno bioloških metod na področju mlekarstva in probiotikov: uvajanje molekularnih metod (PCR, PCR v realnem času, ) v raziskovanje in analitiko, ugotavljanje živosti probiotičnih in drugih MKB, kontrola kakovosti probiotičnih živil in prehranskih dopolnil.
Črevesna mikrobiota/mikrobiom in interakcije probiotiki – črevesna mikrobiota: analize mikrobioma vzorcev humanega ali živalskega izvora (feces, črevesna sluznica) z metodami PCR v realnem času in sekvenciranjem nove generacije, preskušanje probiotičnega delovanja bakterij na živalskih modelih (prašiči, miši) in na ljudeh.