O nas

Vita Rozman

Mlada raziskovalka

  Vita Rozman, mag. biotehnol.
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Inštitut za mlekarstvo in probiotike
  Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija
  Tel.:  + 386 (0)1 320 39 06
  Fax:  +386 (0)1 721 40 74
  E-mail:  Vita.Rozman@bf.uni-lj.si
  Osebna bibliografija

Delovno področje

Osrednje področje njenega raziskovalnega dela je odpornost proti antibiotikom pri komenzalnih bakterijah iz prehranske verige. Pri svojem delu uporablja različne mikrobiološke ter molekularne analize.