Raziskave

REZISTOM - Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom

Intenzivna uporaba protimikrobnih zdravil  v medicini, veterini in intenzivni reji živali je v preteklih 50-ih letih s seboj prinesla problem razvoja odpornosti proti njim pri patogenih mikroorganizmih in ...
Več o projektu

Projekti LAKTIKA, LIFE for Acid Whey in F4F - funkcionalna živila prihodnosti

Raziskovalci IML-PRO smo bili v sodelovanju z različnimi raziskovalnimi partnerji uspešni tako na slovenskih kot tudi evropskih razpisih za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Tako trenutno tečejo trije projekti, ki so sofinancirani ...
Več o projektu

NUTRI-PROTECT - Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj

Prehrana lahko pozitivno ali negativno vpliva na zdravje v celotnem življenjskem obdobju, še posebej pa v obdobju programiranja zdravja, v zgodnjem življenjskem obdobju. Ključni znanstveni izzivi projekta ...
Več o projektu

Prehrana in mikrobna ekologija prebavil (P4-0097)

V programski skupini P4-0097 sodelujejo raziskovalci Oddelka za zootehniko BF (Inštitut za mlekarstvo in probiotike, ...
Več o projektu

MAGIC - Karakterizacija in vitro modela za študij mikrobiote mlečne žleze

Materino mleko pomemben vir bakterij za črevesje dojenčka. Z vsakim dojenjem dobi dojenček približno milijon različnih bakterij, ki so pomembne za razvoj njegovega imunskega sistema in vzpostavitev črevesnega ...
Več o projektu

Tekoči projekti z industrijo

Z industrijskimi partnerji sodelujemo na področju kontrole kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov ter pri razvoju novih izdelkov. V preteklih letih smo veliko prizadevanj namenili razvoju sodobnih metod ...
Več o projektu