Raziskave

NUTRI-PROTECT - Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj

Prehrana lahko pozitivno ali negativno vpliva na zdravje v celotnem življenjskem obdobju, še posebej pa v obdobju programiranja zdravja, v zgodnjem življenjskem obdobju. Ključni znanstveni izzivi projekta ...
Več o projektu

MAGIC: Karakterizacija in vitro modela za študij mikrobiote mlečne žleze

Materino mleko pomemben vir bakterij za črevesje dojenčka. Z vsakim dojenjem dobi dojenček približno milijon različnih bakterij, ki so pomembne za razvoj njegovega imunskega sistema in vzpostavitev črevesnega ...
Več o projektu

Prehrana in ekologija prebavil (P4-0097)

V programski skupini P4-0097 sodelujejo raziskovalci Oddelka za zootehniko BF (Inštitut za mlekarstvo in probiotike, ...
Več o projektu

CRP - Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka

V projektni skupini sodelujejo raziskovalci Oddelka za zootehniko in sicer Katedre za znanosti o rejah živali (ZORŽ), Katedre za prehrano, Katedre za mlekarstvo ter raziskovalci ...
Več o projektu

Tekoči projekti z industrijo

Z industrijskimi partnerji sodelujemo na področju kontrole kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov ter pri razvoju novih izdelkov. V preteklih letih smo veliko prizadevanj namenili razvoju sodobnih metod ...
Več o projektu