Raziskave

MAGIC: Karakterizacija in vitro modela za študij mikrobiote mlečne žleze

Materino mleko pomemben vir bakterij za črevesje dojenčka. Z vsakim dojenjem dobi dojenček približno milijon različnih bakterij, ki so pomembne za razvoj njegovega imunskega sistema in vzpostavitev črevesnega metabolizma. Proces bakterijskega poseljevanja mlečne žleze še ni povsem raziskan. V okviru podoktorskega projekta »MAGIC« želimo izvedeti kaj več o tem, kako bakterije poseljujejo mlečno žlezo. Zato bomo razvili laboratorijski model mlečne žleze na kateremu bomo lahko proučevali poseljevanje različnih vrst bakterij in njihov vpliv na zdravje mlečne žleze. Predstavitev projekta si lahko ogledate NA NAŠI SPLETNI STRANI. in Facebook strani projekta.


Da dosežemo cilje projekta potrebujemo vzorce (30 ali več) materinega mleka (najmanj 25 mL) med 4-im in 8-im tednom po porodu. V raziskavi lahko sodelujejo zdrave matere, ki so iz Ljubljane in bližnje okolice, ki imajo namen dojiti/dojijo in pri katerih od poroda ni minilo več kot 7 tednov.

Najnovejša obvestila ter več o prijavi k sodelovanju si lahko preberete na Facebook stran projekta.


Projekt financira Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS, šifra projekta: Z3-8918).