Raziskave

Projekti LAKTIKA, LIFE for Acid Whey in F4F - funkcionalna živila prihodnosti

Raziskovalci IML-PRO smo bili v sodelovanju z različnimi raziskovalnimi partnerji uspešni tako na slovenskih kot tudi evropskih razpisih za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Tako trenutno tečejo trije projekti, ki so sofinancirani iz evropskih skladov:

  • LAKTIKA - Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil. Projekt poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenije, zaključen pa bo konec leta 2021. Vodja projekta je dr. Maja Justin Zupančič iz podjetja Arhel d.o.o., vodja na Biotehniški fakulteti pa znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić.Več o projektu najdete na URADNI SPLETNI STRANI projekta in na http://www.eu-skladi.si.
  • LIFE for Acid Whey - Ponovna uporaba odpadne sirotke za ekstrakcijo bioaktivnih beljakovin z visoko dodano vrednostjo. Projekt sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE+ za obdobje 4.7.2017-30.6.2021. V projektu sodelujemo s podjetjem Arhel d. o. o., Ljubljana (koordinator), vodja na Biotehniški fakulteti pa je znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić. Več o projektu najdete na URADNI SPLETNI STRANI projekta.
  • F4F - funkcionalna živila prihodnosti. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EKP 2014–2020, iz sklopa »Strategij pametne specializacije«, iz prednostnega področja »Trajnostna pridelava hrane«). Koordinator je Žito d.d., Ljubljana, sodelavci IML-PRO pa sodelujemo pri izvajanju kot partnerji. Projekt traja 4 leta (1.9.2016-31.8.2020). Več o projektu najdete na URADNI SPLETNI STRANI projekta.