Raziskave

RESISTOME - RESULTS AND PUBLICATIONS

BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra. Antimicrobial resistance in probiotic and starter cultures. V: ABRAM, Maja (ur.). Programme and abstracts, 6th Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance, September 19-22, 2018, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiology Society. 2018, str. 92. [COBISS.SI-ID 4119688]:
ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Odpornost proti antibiotikom pri izolatih komenzalnih bakterij iz sirov = Antibiotic resistance in isolates of commensal bacteria from cheese. V: MAČEK JERALA, Milena (ur.), MAČEK, Melita Ana (ur.). Družbeno odgovorna uporaba novih znanj in naprednih tehnologij : zbornik referatov = Socially accountable use of new knowledge and advanced technologies : collection of papers. Elektronska izd. Strahinj: Biotehniški center Naklo: = Biotechnical Centre Naklo. 2018, str. 466-471.[COBISS.SI-ID 4143496]:

ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Characterization of antimicrobial resistance in probiotic and starter cultures. V: Abstract book, 8th Congress of European Microbiologists in collaboration with SFAM 7- 11 July 2019, Glasgow, Scotland, str. 1510. [COBISS.SI-ID 4268680]:

ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Antibiotic resistance in isolates of commensal bacteria from food chain. V: ABRAM, Maja (ur.). Programme and abstracts, 6th Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance, September 19-22, 2018, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiology Society. 2018, str. 92a. [COBISS.SI-ID 4269448]: