Raziskave

Raziskave na področju probiotikov

Z raziskovanjem probiotikov imamo dolgoletne izkušnje, saj smo z njim začeli že v 90-ih letih. Naše aktivnosti na tem področju zajemajo pridobivanje zanimivih izolatov s probiotičnimi lastnostmi iz različnih okolij, sledenje in kvantifikacijo posameznih sevov med prehodom skozi prebavila in v probiotičnih izdelkih in ugotavljanje varnosti in funkcionalnosti probiotičnih bakterij in vitro ter in vivo.Pridobivanje novih probiotičnih bakterijskih sevov iz različnih okolij

Okolja iz katerih pridobivamo potencialne probiotične bakterijske ...

Razvoj metod za kontrolo kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov

V okviru različnih temeljnih ali aplikativnih raziskovalnih projektov in v sodelovanju z industrijskimi partnerji razvijamo nove metode za ugotavljanje kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov, ki temeljijo na konvencionalnih mikrobioloških in molekularnih tehnikah. Za konvencionalno štetje mikroorganizmov na ploščah uporabljamo različna selektivna in neselektivna gojišča. Selektivnost posameznih gojišč preverjamo z metodo PCR in gelsko elektroforezo.


Imamo dolgoletne izkušnje z uporabo metode PCR in PCR v realnem času za ugotavljanje prisotnosti ali kvantifikacijo posameznih bakterijskih sevov, vrst, rodov ali širših taksonomskih skupin v različnih izdelkih, kakor ...

Proučevanje mikrobiote v različnih okoljih

Raziskujemo mikrobioto oziroma mikrobiome, s poudarkom na mlečnokislinskih bakterijah in bifidobakterijah, v različnih okoljih, kjer srečamo omenjeni skupini bakterij: mleko živali, materino mleko, mlečni izdelki, prebavila ljudi in živali, klinični vzorci – črevesna sluznica, blato,…
V študijah se osredotočamo na:

  • Ugotavljanje sestave mikrobiote oziroma mikrobioma (konvencionalne in molekularne metode, metode sekvenciranja nove generacije ..). V sodelovanju z drugimi raziskovalci (Katedra za mikrobiologijo in mikrobno ...

Ostale raziskave

Poleg razvoja metod, proučevanja mikrobiote in probiotikov probiotikov, naše raziskave zajemajo tudi avtohtone mlečne izdelke (sire) ter proučevanja peptidov in beljakovin v mleku in mlečnih izdelkih.

Raziskave avtohtonih mlečnih izdelkov


Raziskave avtohtonih mlečnih izdelkov (siri) zajemajo:
  • Ugotavljanje sestave mikrobiote/mikrobiomov avtohtonih sirov;
  • Osamitev značilnih predstavnikov mikrobiote avtohtonih sirov;
  • Sestavljanje cepiv »po meri« za posamezne avtohtone sire in
  • Razvoj metod za kontrolo kakovosti sirov z zaščitenim geografskim ...