Raziskave

Oprema

Seznam pomembnejše laboratorijske opreme:

 • aparat za merjenje koagulacijskih lastnosti mleka CRM (Polo Trade)
 • analitsko preparativni kromatografski HPLC sistem Shimadzu
 • Sistem za PCR v realnem času Stratagene Mx3000P
 • svetlobni in fazno-kontrastni mikroskop z digitalno kamero Leica DM2500
 • Naprava za avtomatizirano izolacijo DNA Maxwell 16
 • PCR ciklični termostat (Agilent Sure cycler 8800, Mastercycler 5331)
 • Kletke za izvajanje bilančnih in prehranskih poskusov za miši in podgane Techniplast
 • Instrument za določanje sestavin mleka CombiFoss 5000 + FT6000
 • Instrument za določanje sestavin mleka Milkoscan FT120
 • Instrument za štetje bakterijskih celic v mleku BactoScan FC 65+
 • Instrument za merjenje zmrziščne točke mleka 4250 Cryoscope
 • Kjeldahl sistem za določanje beljakovin Buchi KjelMaster K-375
 • Soxhlet sistem za določanje maščob B811, B411
 • Diferencialni pH analizator Microlab EFA
 • Spectrofotometer MODEL 6705
 • Eksperimentalna sirarna
 • Pilotni bioreaktor
 • Brezprašna komora
 • ...