Raziskave

Zaključeni projekti zadnjih desetih let

V preteklih letih smo uspešno izpeljali vrsto temeljnih ali aplikativnih raziskovalnih projektov, bodisi nacionalnih ali pa mednarodnih, v katerih smo med drugim proučevali mlečnokislinske bakterije, tradicionalne ...
Več o projektu