Storitve

Fizikalno-kemijske analize

Laboratorij je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025:2017.
Akreditirane metode so označene z .MLEKO


Parameter Metoda
Maščoba Gravimetrična (referenčna Röse-Gottlieb)
Butirometrična (Gerber)
IR-spektrometrija
Surove beljakovine (skupni dušik) Kjeldahl
IR-spektrometrija
Neproteinski dušik
Nekazeinki dušik/Kazein
Kjeldahl
Laktoza HPLC (referenčna)
IR-spektrometrija
Diferencialna pH-metrija
Suha snov Gravimetrična (referenčna)
Sečnina Diferencialna pH-metrija
IR-spektrometrija
Zmrziščna točka Krioskopska (referenčna)
IR-spektrometrija
Gostota Laktodenzimeter
Fosfatazni test
Aschaffenburg-Mullen
Peroksidzani test
Storch
pH vrednost Potenciometrija
Kislost Titrimetrija (Soxhlet-Henkel, Dornic, Thörner)
Alkoholna preiskušnja
Aflatoksin M1 Imunoencimska metoda
Zaviralne snovi Delvotest SP-NT

SIRI


Parameter Metode
Maščoba Gravimetrična (referenčna Schmid-Bondzynski)
Butirometrična (Van Gulik)
Beljakovine (skupni dušik)
Kjeldahl
Laktoza Encimska (UV)
Suha snov Gravimetrična (referenčna)
Kislinska stopnja
Titrimetrija
pH vrednost Potenciometrija
Sol (NaCl)
Titrimetrija
Tehnološki parametri:
Kipelna preiskušnja,
moč sirišča, aktivnost kulture

Inkubacija 24 ur
Koagulacijski čas

SIROTKA
SIROTKIN KONCENTRAT PINJENEC


Parameter Metode
Maščoba Gravimetrična (referenčna Schmid-Bondzynski)
Butirometrična (Van Gulik)
Beljakovine (skupni dušik)
Kjeldahl
Neproteinski dušik (NPN) Kjeldahl
Laktoza Encimska (UV)
Suha snov
Gravimetrična (referenčna)
Kislinska stopnja
Titrimetrija
pH vrednost
Potenciometrija
FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI

Parameter Metode
Maščoba Gravimetrična (Weibull-Stoldt)
Butirometrična (tehtalna, Gerber)
Beljakovine (skupni dušik)
Kjeldahl
Laktoza Encimska (UV)
Suha snov
Gravimetrična (referenčna)
Kislinska stopnja
Titrimetrija
pH vrednost
PotenciometrijaMASLO


Parameter Metode
Maščoba Gravimetrična
Butirometrična (rutinska)
Beljakovine
Kjeldahl
Laktoza Encimska (UV)
Vlaga (suha snov)
Suha snov brez maščobe
Gravimetrična (referenčna)
Kislinsko število
Titrimetrija
Peroksidno število
Titrimetrija
pH vrednost
pH vrednost seruma
Potenciometrija

SMETANA


Parameter Metode
Maščoba Gravimetrična (referenčna)
Butirometrična (Roeder, Köhler)
Beljakovine (skupni dušik)
Kjeldahl
Laktoza Encimska (UV)
Suha snov
Gravimetrična (referenčna)
Kislinska stopnja
Titrimetrija
pH vrednost
PotenciometrijaMLEKO V PRAHU


Parameter Metode
Maščoba Gravimetrična (referenčna)
Butirometrična (rutinska)
Beljakovine Kjeldahl
Laktoza HPLC (referenčna)
Suha snov (vlaga)
Gravimetrična
Topnost
ADPI
pH vrednost
Potenciometrija
Sediment


Ostale analize (pepel, minerali (Ca, P,…), maščobne kisline, sladkorji, prehranska dopolnila, energijska vrednost, ipd.) izvajamo v sodelovanju s podpogodbeniki.