Storitve

Mikrobiološke analize mleka in mlečnih izdelkov

Izvajamo različne mikrobiološke preiskave mleka in mlečnih izdelkov. Ugotavljamo prisotnost patogenih mikroorganizmov, tehnološko pomembnih mikroorganizmov (starterske bakterije, kvarljivci), somatskih celic, zaviralnih snovi. Uporabljamo tako klasične metode, kot tudi sodobne mikrobiološke metode (PCR).


Laboratorij je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Akreditirane metode so označene z .


MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Parameter Metode
Skupno število mikroorganizmov (SŠMO)
Pretočna citometrija (Bactoscan)
Štetje na ploščah
Somatske celice (SC)
Fluoro-opto elektronska
Zaviralne snovi Delvotest
Patogeni mikroorganizmi in kvarljivci Enterobakterije
Listeria monocytogenes
Salmonella sp.
Stafilokoki
Sulfit reducirajoči klostridiji
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Bacillus cereus
Tehnološko pomembni mikroorganizmi
Mlečnokislinske bakterije
Laktokoki
Laktobacili
Leuconostoc
Termofilni streptokoki
Propionibakterije
Plesni in kvasovke
Sporotvorni mikroorganizmi
Lipoliti
Proteoliti
Heterofermentativne bakterije
Bakteriofagi
Probiotični mikroorganizmi
Karakterizacija mikroorganizmov (določanje vrste, seva)