Storitve

Sezorične analize mleka in mlečnih izdelkov

Senzorične analize mleka in mlečnih izdelkov izvajamo skladno s standardom ISO 22935-2/IDF 99-2. Ocenjevalci z visoko izobrazbo živilske smeri ustreznost svojega ocenjevanja redno preverjajo s sodelovanjem v mednarodnem medlaboratorijskem testiranju že od leta 2007 in svojo usposobljenost vzdržujejo z rednim sodelovanjem v komisijah za senzorično ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Rezultate senzorične analize lahko podamo po 20-točkovnem sistemu ali po 5–točkovnem sistemu skladno s standardom ISO 22935-3/IDF 99-3. Ker so ocenjevalci strokovno usposobljeni in poznamo tehnološke zahteve za mleko in mlečne izdelke, lahko poleg številčne ocene podajo tudi mnenje z opisom napak.