Storitve

Ugotavljanje prisotnosti posameznih bakterijskih vrst s PCR

Laboratorij je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Ugotavljamo prisotnost različnih bakterijskih vrst - akreditirane metode so označene z :
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus casei/paracasei
 • Lactobacillus reuteri
 • Lactobacillus salivarius
 • Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
 • Lactobacillus gasseri
 • Lactobacillus johnsonii
 • Lactobacillus fermentum
 • Lactobacillus helveticus
 • Enterococcus faecium
 • Bifidobacterium animalis ssp. lactis
 • Bifidobacterium bifidum
 • Bifidobacterium longum
 • Bifidobacterium longum ssp. infantis
 • Streptococcus thermophilus
 • Lactococcus lactis
 • Bacillus subtilis
 • Kluyveromyces marxianus...

Preverjamo tudi prisotnost posameznih sevov (npr. LGG, BB12, LA5...) in stabilnost bakterijskih sevov z analizo RAPD-PCR.