Storitve

Ugotavljanje števila probiotičnih bakterij

Laboratorij je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Analiziramo različne izdelke, ki vsebujejo probiotične mikroorganizme (mlečni izdelki, tablete, kapsule, praški, napitki, hrana za živali...) - akreditirane metode so označene z .

Ugotavljamo prisotnost naslednjih bakterijskih skupin:

  • Bakterije iz rodu Lactobacillus
  • Bakterije skupine Lactobacillus acidophilus
  • Bakterije vrste Streptococcus thermophilus
  • Bakterije iz rodu Enterococcus
  • Bakterije iz rodu Lactococcus
  • Kvasovke (npr. Saccharomyces ssp., Kluyveromyces marxianus...)
  • Bakterije vrste Bacillus subtilis...