Storitve

Ugotavljanje varnosti

Izvajamo različne analize, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti bakterijskih sevov:

  • Ugotavljanje občutljivosti za antibiotike (z E-testom ali mikrodilucijsko metodo);
  • Ugotavljanje prisotnosti genov za virulenčne dejavnike;
  • Ugotavljanje aktivnosti različnih encimov.