Storitve

Medlaboratorijska primerjava (MP)

Katalog MP 2019 NOVO!!


Obrazci in poročila

Iz spodnje tabele si lahko prenesete obrazce za vpis rezultatov in poročila za posamezne meritve. Obrazec shranite, izpolnite in nam ga posredujte po elektronski pošti.

 Obrazec  Poročila 2018
 Poročila 2017
 Poročila 2016
 BSC (SET 5) MP BSC September 2018 - IBC/ml
 
MP BSC September 2018 - KE/ml (SLO)
 MP BSC April 2017 - IBC/ml
 MP BSC April 2017 - KE/ml (SLO)
 MP BSC Oktober 2017 - IBC/ml
 MP BSC Okt. 2017 - KE/ml (SLO)
 MP BSC April 2016
 MP BSC Oktober 2016
 MID IR-spektroskopija (SET 6) MP MID-IR September 2018  MP MID-IR April 2017
 MP MID-IR Oktober 2017
 MP IR April 2016
 MP MID-IR Oktober 2016
 ŠSC (SET 7) MP ŠSC September 2018  MP ŠSC April 2017
 MP ŠSC Oktober 2017
 MP ŠSC April 2016
 MP ŠSC Oktober 2016
 Sečnina (SET 8) MP UREA September 2018  MP UREA April 2017
 MP UREA Oktober 2017
 MP UREA April 2016
 MP UREA Oktober 2016
 SŠMO (SET 9) /  MP SŠMO Maj 2017
 MP SŠMO Oktober 2017
 MP SŠMO April 2016
 Pasterizirano mleko (SET 10) / /  /
 Zaviralne snovi (SET 12) / Poročilo prejme vsak udeleženec po pošti. Poročilo prejme vsak udeleženec po pošti.
 Zmrziščna točka (SET 13) MP Zmrz. točka September 2018  MP Zmrz. točka April 2017
 MP Zmrz. točka Oktober 2017
 MP Zmrz. točka April 2016 (pop.)
 MP Zmrz. Oktober 2016
 Probiotiki (SET 17 A/B) Poročilo prejme vsak udeleženec po pošti. Poročilo prejme vsak udeleženec po pošti. /
 STRP MP STRP Januar 2018
MP STRP Maj 2018
MP STRP September 2018
MP STRP Oktober 2018
 MP STRP Januar 2017
 MP STRP Junij 2017
 MP STRP September 2017
 MP STRP/KIS Januar 2016
 MP STRP/KIS Junij 2016
 MP STRP/KIS Sptember 2016


Preverite še ostalo našo ponudbo: