Raziskave

Prehrana in mikrobna ekologija prebavil (P4-0097)

V programski skupini P4-0097 sodelujejo raziskovalci Oddelka za zootehniko BF (Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Katedra za prehrano) in raziskovalci Emone, Razvojnega centra za prehrano. Programska skupina, katere vodja je znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić, je financirana s strani ARRS za obdobje 1.1.2019 - 31.12.2024.

Povzetek

Prebavila ljudi in živali gostijo številčno in raznoliko množico mikroorganizmov – črevesno mikrobioto, ki je življenjskega pomena za gostitelja (prebava, imunski system...).  Prehrana igra pomembno vlogo pri oblikovanju mikrobiote in mikrobioma (kolektivnega genoma) prebavil. V svetu raziskave mikrobioma zelo spodbujajo, z namenom da bi izsledki čimprej našli mesto v aplikacijah v živinoreji, pri varovanju zdravja, terapijah in varovanju okolja.

Raziskovalno skupino našega programa odlikuje interdisciplinarnost, saj so med nami biologi, mikrobiologi, živilski tehnologi, zootehniki, biotehnologi, kemik in biokemik. Raziskujemo, kako prehrana ljudi in živali vpliva na mikroorganizme v prebavilih (mikrobiota, mikrobiom), preko njih na organizem gostitelja (imunski sistem, metabolizem), preko živali pa tudi na prehransko vrednost in kakovost živalskih proizvodov. Veliko pozornosti posvečamo tudi proučevanju s tem povezanih negativnih vplivov na okolje, preko živalskih izločkov in organskih odpadkov, ki jih je mogoče zmanjšati preko modulacije mikrobiote in s pomočjo razgradnje organskih substratov, ob sočasni tvorbi bioplinov (metan, vodik).

Raziskovalni sklopi:
  • Proučevanje razgradnje rastlinskih in beljakovinskih (strukturnih) polimerov s strani kompleksnih mikrobnih združb in vidikov učinkovitosti procesa in interakcij;
  • Prehranske potrebe in učinki hranil in rastlinskih bioaktivnih snovi (RBS);
  • Oblikovanje človekove mikrobiote v zgodnjem obdobju ter modulacija prebavnega mikrobioma in metabolnih interakcij s probiotiki in antibiotiki.

Več o programu najdete tudi na spletni strani BF.