Raziskave

Projekt PIMENTO: Spodbujanje inovativnosti fermentiranih živil

fermentirana živila predstavljajo del prehrane evropejcev in so pomembna tako z vidika prehrane, trajnosti, kulturne dediščine in zanimanja potrošnikov.

Projekt PIMENTO (Promoting Innovation of ferMENTed fOods) je s strani Evrospke komisije financiran ukrep (COST CA20128) za spodbujanje inovativnosti fermentiranih živil. Vodenje projekta

Vodja projekta je Dr Christophe CHASSARD (INRAE, Francija), v projektu pa sodelujejo tudi raziskovalni iz Inštituta za mlekarstvo in probiotike ter Ištituta za nutricionistiko.

Trajanje projekta
8.11.2021 - 7.11.2025

Cilji
Dolgoročna vizija je, da bi Evropa postala center razvoja inovativnih fermentiranih živil, s čimer bi izboljševali prehrano, prispevali k trajnosti, regionalni diverziteti in inovacijam. Projekt je strukturno razdeljen na pet delovnih paketov.

Več informacij:

https://fermentedfoods.eu/