IML-PRO na mednarodnem srečanju v Biotehniškem centru Naklo!

5. 10. 2017
22. septembra 2017 smo se udeležili mednarodnega srečanja, ki se je odvijalo v Biotehniškem centru Naklo in Loški zadrugi v Škofji Loki. Glavni namen srečanja je bil vzpostaviti sodelovanje med Bavarskim mlekarskim centrom iz Kemptna (Nemčija), Združenjem mlekarske industrije Allgäu-Schwaben, Biotehniškim centrom Naklo in Inštitutom za mlekarstvo in probiotike. Razen predstavnikov omenjenih inštitucij so bili na srečanju prisotni tudi Evropska poslanca Franc Bogovič in Ulrike Müller (Bruselj) s svojimi sodelavci ter Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Predstavitvam, pogovorom in ogledu Biotehniškega centra Naklo je sledil obisk  Loške zadruge v Škofji Loki.

Udeleženci srečanja smo prepričani, da smo postavili dobro osnovo za plodno sodelovanje med omenjenimi inštitucijami v prihodnosti, tako na področju izmenjav učencev, študentov in učiteljev, kakor tudi na področju strokovnega dela in raziskav.