Katedra za mlekarstvo

Predstavitev

Čeprav se delo katedre in inštituta močno prepleta, pa je osnovno poslanstvo katedre izvajanje pedagoškega procesa, medtem ko je primarno delovanje inštituta usmerjeno predvsem v znanstveno raziskovalno delo ter rutinske analize mleka in mlečnih izdelkov. Pedagoški proces izvajamo na različnih bolonjskih stopnjah (BSc, MSc) pri različnih bolonjskih študijskih programih Biotehniške fakultete (BF), Univerze v Ljubljani. Pri predavanjih študenti pridobijo znanja o lastnostih mleka in mlečnih izdelkov, o predelavi mleka, o tehnoloških postopkih izdelave fermentiranih mlečnih izdelkov ter spremljajočih biokemijskih procesih, o funkcionalnih živilih in njihovih funkcionalnih sestavinah (probiotiki, prebiotiki, bioaktivni peptidi,…) ter o pomenu zagotavljanje varne in kakovostne hrane. Večino teoretičnega znanja študenti s pridom uporabijo pri laboratorijskih vajah, kjer, po predhodno posredovanih navodilih, samostojno opravljajo analize mleka, izdelajo fermentirane mlečne izdelke (jogurt, sir) in jih analizirajo (kemijska, senzorična analiza) ter se seznanijo z izvedbo nekaterih testov, katerim morajo zadostiti mlečnokislinske bakterije z oznako »probiotične«. Nenazadnje je na katedri ves čas tudi nekaj mladih raziskovalcev, ki svoje raziskovalno delo na koncu predstavijo z doktorskim delom.