Novi raziskovalni projekti na IML-PRO!

2. 8. 2017
Raziskovalci IML-PRO v sodelovanju z različnimi raziskovalnimi partnerji smo bili v zadnjih mesecih uspešni tako na slovenskih kot tudi evropskih razpisih za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Tako smo v letošnjem letu začeli z izvajanjem naslednjih novih projektov:

  • LIFE for Acid Whey - Ponovna uporaba odpadne sirotke za ekstrakcijo bioaktivnih beljakovin z visoko dodano vrednostjo. Projekt sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE+ za obdobje 4.7.2017-30.6.2021. V projektu sodelujemo s podjetjem Arhel d. o. o., Ljubljana (koordinator), vodja na Biotehniški fakulteti pa je znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić. Več o projektu najdete na URADNI SPLETNI STRANI projekta.
  • F4F - funkcionalna živila prihodnosti. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EKP 2014–2020, iz sklopa »Strategij pametne specializacije«, iz prednostnega področja »Trajnostna pridelava hrane«). Koordinator je Žito d.d., Ljubljana, sodelavci IML-PRO pa sodelujemo pri izvajanju kot partnerji. Projekt traja 4 leta (1.9.2016-31.8.2020). Več o projektu najdete na URADNI SPLETNI STRANI projekta.
  • NUTRI-PROTECT - Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj (šifra ARRS L3‐8213). Projekt sofinancirata ARRS in Ministrstvo za zdravje RS za obdobje treh let (1.5.2017-30.4.2020). Projekt, v katerem sodelujejo UKC Ljubljana, Inštitut za nutricionistko in Nacionalni inštitut za javno zdravje, koordinira UL, Biotehniška Fakulteta (prof. dr. Irena Rogelj). Projekt sestavljata 2 stebra - prehrana otrok ("Moje-mleko-2") in prehrana odraslih. Več o projektu najdete na NAŠI SPLETNI STRANI.
  • MAGIC - Karakterizacija in vitro modela za študij mikrobiote mlečne žleze (šifra ARRS Z3-9198) - podoktorski projekt (vodja asist. dr. Primož Treven) sofinancira ARRS za obdobje dveh let (1.5.2017-30.4.2019). Več o projektu najdete na NAŠI SPLETNI STRANI in Facebook strani projekta.