Raziskave

Projekt PIMENTO: Spodbujanje inovativnosti fermentiranih živil

fermentirana živila predstavljajo del prehrane evropejcev in so pomembna tako z vidika prehrane, trajnosti, kulturne dediščine in zanimanja potrošnikov.

Projekt PIMENTO (Promoting Innovation of ferMENTed fOods) ...
Več o projektu

REZISTOM - Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom

Intenzivna uporaba protimikrobnih zdravil  v medicini, veterini in intenzivni reji živali je v preteklih 50-ih letih s seboj prinesla problem razvoja odpornosti proti njim pri patogenih mikroorganizmih in ...
Več o projektu

Prehrana in mikrobna ekologija prebavil (P4-0097)

V programski skupini P4-0097 sodelujejo raziskovalci Oddelka za zootehniko BF (Inštitut za mlekarstvo in probiotike, ...
Več o projektu

Tekoči projekti z industrijo

Z industrijskimi partnerji sodelujemo na področju kontrole kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov ter pri razvoju novih izdelkov. V preteklih letih smo veliko prizadevanj namenili razvoju sodobnih metod ...
Več o projektu